Den bæredygtige profil bliver fremherskende i den kommende udgave af The Ocean Race. Bæredygtighed bliver derfor en central rød tråd for et Stopover i Aarhus i 2023. Fælles for bådene med det bæredygtige fokus er, at de under racet har hele verdens bevågenhed på bæredygtighed og grøn omstilling. Dette fokus skal udnyttes i Aarhus overfor både gæster, deltagere og erhvervsinteresser.

Download Aarhus Sustainable Visitor's Guide

Bæredygtighed i Aarhus

I samarbejde med The Ocean Races’ erfarne team på bæredygtighed, erfarne lokale og regionale aktører og nationale partnere, stiller Aarhus Events sig i spidsen for planlægningen af det samlede arrangement og for udviklingen af et helt naturligt bæredygtighedsfokus, som bygger oven på tiltag fra VM Sejlsport 2018 og The Tall Ships Races 2019.

Indsatserne vil være både international strategisk og lokalt håndgribelig og kobles op på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Til Stopover i Aarhus vil bæredygtigheden være flersidet. Som noget helt naturligt vil Grundlæggende Bæredygtighed præge hele eventområdet med løsninger og tiltag såsom affaldssortering, økologi, vedvarende energi, fokus på plastik, og meget mere.

I løbet af eventen kan deltagere, gæster, borgere mv. opleve bæredygtige løsninger på Sustainability Island, hvor innovative udstillere og innovative entreprenører vil vise omverdenen deres løsninger for en mere bæredygtig verden. Disse løsninger vil ligeledes blive lavet som involverende case-præsentationer ud mod gæsterne. Sustainability Island bliver et inddragelses- og oplevelsesområde.

Dernæst vil der blive stillet skarpt på vidensdeling mellem eksperter og fagfolk til Aarhus Sustainability Summit. Aarhus Sustainability Summit bygges op af følgende delelementer:
A. Et officielt ’Ocean Race Summit’ - som The Ocean Race er officiel vært for
B. Et ’Erhvervs Summit’ - som bygger videre på Ocean Race Summit
C. Et ’Folkeligt Summit’ - som gør Verdensmål til Hverdagsmål
D. Et ’Youth Summit’ Aarhus - hvor de unge får deres egen stemme

I samarbejde med The Ocean Race vil der blive udviklet et Uddannelsesspor for eleverne i folkeskolen og på videregående uddannelser i skoleåret 2022/23.

Den bæredygtige indsats bliver udfoldet via samspil mellem en lang række offentlige og private partnere på tværs af brancher.