Havet er altafgørende for både menneskers og planetens trivsel og fremtid. Alligevel har de fleste af os kun et overfladisk kendskab til havet, samt hvordan og hvor meget vi påvirker havet, og hvordan havet påvirker os. Derfor afholdes konferencen Ocean Youth Summit Aarhus, der finder sted fra d. 30. maj til d. 2. juni 2023.

Her vil vi samle 300 unge studerende fra forskellige videregående uddannelser som deltagere. Selve konferencen vil bestå af en lang række forskellige aktiviteter, fx løsningsorienterede og kreative workshops, talks, debatter, oplæg, besøg og møder med virksomheder og andre relevante aktører, sociale aktiviteter, samt skabelsen af et output fra konferencen, der præsenterer deltagernes tanker og idéer for omverdenen.

Fælles for indholdet er, at det sætter fokus på, hvordan vi set fra et ungdomsperspektiv kan gentænke vores forhold til havet her og nu.

En ungeskabt og ungedrevet konference
Projektet bygger på en ung-til-ung tilgang, hvor unge engagerer andre unge og er drivere for projektet. Derfor skabes indholdet og aktiviteterne til konferencen af en gruppe frivillige unge studerende, som er en del af programmet Creators.

Creators-programmet er et udviklings- og læringsforløb, der løber fra november 2022 til juni 2023. Målet er at samle et team af studerende og nylige dimittender fra forskellige videregående uddannelser, som brænder for at udfordre vores forhold til havet og for at være medskabere af konferencen sammen med de andre unge i Creators-teamet.

Læringsforløbet vil bestå af kompetencegivende workshops, udviklingsdage og inspirationsture, hvor teamet indsamler viden, møder forskellige typer af relevante aktører og udvikler kompetencer og indhold til konferencen. Programmet kulminerer, når Creators-teamet faciliterer aktiviteterne til konferencen.

Mens Creator-teamet skaber indholdet og aktiviteterne til konferencen, er Aarhus Kommune ansvarlige for at skabe rammen om konferencen og ambassadørforløbet, samt varetage de logistiske og projektledelsesmæssige opgaver ifm. projektet. Konferencen er et not for profit-event, og deltagerne vil blot blive afkrævet et mindre beløb for at deltage.

Empowerment og fællesskab
Med projektet vil vi fremme ‘ocean literacy’ og udbrede viden om bæredygtig udvikling i relation til havet blandt studerende. Samtidig er det afgørende for os at skabe en platform og et konstruktivt handlerum, hvor vi samler de unge, og de kan dele deres tanker og perspektiver på, hvordan vi kan gentænke vores forhold til havet her og nu. Med projektets ung til ung-tilgang ønsker vi at skabe empowerment og fællesskab blandt de unge.

Projektet bygger på en holistisk tilgang til havet og bæredygtig udvikling, hvor udfordringer knyttet op til havet skal samtænkes med de øvrige samfundsudfordringer beskrevet gennem FN’s Verdensmål.

Fx kan de arbejde med, hvordan Verdensmål 7: Bæredygtig Energi og debatten om fremtidens energiforsyninger og energiløsninger også skal tænkes sammen med fx Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund og Verdensmål 14: Livet i Havet.

Offentligt tilgængelig Expo under The Ocean Race
Det er vigtigt for projektet, at resultaterne og tankerne fra summitten præsenteres for omverdenen. Derfor skabes bl.a. en offentligt tilgængelig Expo ved havnefronten i Aarhus, hvor outputtet af summitten formidles i et kreativt format, som kan opleves af alle interesserede. Samtidig skabes et officielt output fra konferencen, der videregives til politikere/virksomheder.