Serviceøkonomer giver grønne løsningsforslag til verdens største sejlsportsevent

Aarhus er for nyligt blevet rangeret som verdens tredje mest bæredygtige turistdestination. Byens flotte placering på ’The Global Destination Sustainability Index’ (GDS-Index) er opnået efter at være blevet målt på forskellige parametre inden for bæredygtighed med særligt fokus på events og konferencer.

For alle, der arbejder professionelt med events og oplevelser, er det utænkeligt ikke at have et stort og vigtigt fokus på bæredygtighed – nu og i fremtiden. Derfor har de studerende fra Serviceøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus i efteråret og vinteren 2021 kunnet følge valgfaget ’Grøn Oplevelsesøkonomi: Den Værdibaserede Event’.

Faget er udviklet i samarbejde med Aarhus Events og bæredygtighedsbureauet Worldperfect i anledning af, at Aarhus i sommeren 2023 er værtsby for The Ocean Race – verdens største sejlsportsevent.
Valgfaget har et stort fokus på ’The Power of Events’ og på, hvordan man kan bruge events som en stærk formidlingsplatform af bæredygtighed. Det er helt nyt, at en megaevent som The Ocean Race bliver brugt som en løftestang til at skabe et valgfag, hvilket understreger vigtigheden af både den grønne omstilling og af, at byer kan tiltrække store events.

Som en del af undervisningsforløbet har der blandt andet været inspirerende gæsteoplæg med Charlotte Kirk Elkjær, som er Stopover Director for The Ocean Race Aarhus 2023, og Meegan Jones, som siden 2017 har været Sustainability Programme Advisor for The Ocean Race og er en stor kapacitet på området. 

Meegan Jones er da også begejstret for det aarhusianske initiativ:

”Det er fantastisk, at Aarhus som Stopover City skaber et helt nyt fag, som er forankret i The Ocean Races grønne mantra om ’Racing with Purpose’. Og så giver det rigtig god mening at invitere de unge med og tænke deres kreative bidrag ind i udformningen af bæredygtige koncepter og eventdesign.”


Fremtidens bæredygtige løsninger
Som afslutning på semesteret er de studerende blevet stillet en spændende opgave under overskriften ’Sustainability Island og den værdibaserede event’.

Sustainability Island ligger på området omkring Domen på Pier 2 og bliver under The Ocean Race Stopover Aarhus 2023 stedet, hvor de bæredygtige initiativer mødes. Her vil man som deltager, gæst, summitdeltager mv. kunne opleve bæredygtige løsninger i form af et inddragelses- og oplevelsesområde. På området vil innovative udstillere, entreprenører, studerende, erhvervsliv, partnere osv. vise omverdenen deres bud på løsninger for en mere bæredygtig verden. De bæredygtige løsninger bliver vist på en måde, så de er forståelige for gæsterne. 

Sustainability Island er med andre ord stedet, hvor man lærer, hvordan Verdensmål kan blive til Hverdagsmål, blandt andet under ungdommens eget summit om bæredygtighed: Youth Summit.

De studerende er blevet bedt om at forholde sig til følgende problemstillinger i deres løsningsforslag:
- Hvordan skal det hele se ud?
- Hvordan skal man gøre sådan et område klar?
- Hvordan skal man få folk derned?
- Hvordan skal man fx få unge til at deltage i Youth Summit?
- Hvad skal outcome være?

Palle Nørgaard, lektor på Erhvervsakademi Aarhus, uddyber:

”Det er enormt god læring for os, når eventen kommer helt ind i grundlaget af faget. Det tvinger de studerende til at møde The Ocean Race med deres faglighed, service- og oplevelsesøkonomien. Oplevelser og eventoplevelser har et transformerende potentiale. De kan, når de er bedst, ændre eventgæstens syn på verden og, med lidt held, måske også det aftryk, han eller hun sætter på den. Så valgfaget kan med opgaven om Sustainability Island være med til at farve oplevelsesøkonomien grøn.”

Plastikskulpturer, bæredygtighedslabyrinter, lokalt engagement og global forandring

9. december 2021 bød på en pitch-session, hvor de studerende gav deres spændende bud på løsningsforslag. Pitch-sessionen bestod af korte 2-minutters præsentationer, efterfulgt af dialog med et panel bestående af repræsentanter fra Aarhus Events, Worldperfect og Erhvervsakademi Aarhus. Panelmedlemmerne fik til sidst udleveret handouts med uddybende beskrivelser af koncepterne.Grupperne leverede en række innovative koncepter, som på trods af forskelle i fokus alle kan inspirere gæsterne under eventen til grønne adfærdsændringer.
Nogle grupper inddrog kunsten som et redskab til at skabe opmærksomhed omkring problemet med plastik i havene – fx et koncept med arbejdstitlen ’Sculptures Made By The Sea’ hvor eventgæsterne kan gå en kunstrute med kunstværker skabt af plastaffald.

Flere grupper foreslog børneaktiviteter, blandt andet med romaskiner – med fokus på at skabe opmærksomhed omkring den stigende vandstand – og en bæredygtighedslabyrint med læring om FN’s 17 Verdensmål.

Andre løsningsforslag bød på workshops for unge Youth Summit Creators, et miks af kreativt værksted og laboratorie (med fokus på bioplast) samt et koncept med arbejdstitlen ’Wheel of Hope’, hvor gæsterne på Sustainability Island ved hjælp af en maskine kan få en konkret, grøn handleplan og dermed tilpasse deres forbrug og adfærd efter egne ønsker, så vi i fællesskab kan nå i mål med klimaplanen for 2030. Tanken er, at adfærdsændringer begynder hos os selv, og det lokale engagement kan være med til at skabe en global forandring.

Der var bred enighed blandt panelmedlemmerne om, at niveauet af både koncepter og præsentationer var imponerende højt, og at flere af koncepterne ville kunne indgå i det endelige eventdesign af Sustainability Island.