Med The Ocean Race 2023 som scene bruger vi den mangfoldighed af viden på de videregående uddannelser, som findes i Aarhus og regionen. Der skal skabes plads til, at unge mennesker kan debattere og snakke med hinanden om bæredygtig udvikling og klimaudfordringerne.

Inden Stopover Aarhus 2023 inddrages de videregående uddannelser overordnet set på to konkrete områder, nemlig udformningen og konceptualiseringen af Sustainability Island og udvikling og design af Youth Summit.

Under Stopover Aarhus 2023 inddrages de videregående uddannelser både i afvikling af selve Youth Summit og deltagelse i samme. Det vil ligeledes være muligt at indgå i udstillingsdelen på Sustainability Island.